2013/05/10

CICLOS FORMATIVOS HEZIKETA ZIKLOA


Heziketa Zikloetan matrikulatzeko egutegia: 2013/2014

Eskabideak eta dokumentazioaren aurkezpena:
Ikastetxean bertan maiatzaren 27tik ekainaren 7ra arte, biak barne.
ONLINE eskabideak, maiatzaren 27tik ekainaren 6ra arte. (Eskaera on-line egiten badu, pertsona interesdunak, eskaera egin ondoren eta beti ere xedatutako epeetan, aukeratutako ikastetxera joan behar izango du, bere NAN edo identifikazio-agiria eta kasuan kasu egoki diren agiri guztiak entregatzeko).
Eskatzailearen espediente akademikoa edota sarrera-proba gainditu izanaren ziurtagiria –proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2013ko deialdian egin ez bada– aurkezteko: ekainaren 28ko 14:00ak arte.
 • Behin-behineko zerrendak : uztailaren 2a
 • Zerrendei erreklamazioak: uztailaren 4a arte
 • Behin betiko zerrendak: uztailaren 5a
 • Onartutako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 8tik 12ra, biak barne
 • Itxarote-zerrendako ikasleen matrikula egiteko aldi arrunta:
  uztailaren 15tik 16ra, biak barne

Calendario de matriculación en ciclos formativos: curso 2013/2014

Entrega de solicitudes y documentación:
En persona, del 27 de mayo de 2013 al 7 de junio de 2013, ambos inclusive.
ONLINE hasta el 6 de junio (Si la solicitud se realiza on-line, la persona interesada deberá posteriormente acudir al centro elegido en los plazos establecidos, para entregar su D.N.I o documento identificativo y la documentación que corresponda en cada caso.)
Entrega del expediente académico o del certificado de aptitud en la prueba de acceso, en el caso de no haber realizado dicha prueba en la convocatoria del año 2013 de la Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta las 14:00 horas del día 28 de junio.
 • Listas provisionales de admitidos: 2 de julio
 • Reclamación a las listas: hasta el 4 de julio inclusive
 • Listas definitivas: 5 de julio
 • Período ordinario de matrícula de alumnado admitido:
  Desde el 8 al 12 de julio, inclusive ambos
 • Período ordinario de matrícula de alumnado en lista de espera:
  15 de julio y 16 de julio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.