2013/10/14

CONVOCATORIA O.M.R. DEIALDIA

EGUNA/DÍA: 2013ko urriaren 16an, asteazkena / 16 de octubre, miércoles
ORDUA / HORA: arratsaldeko 18 etan lehen deialdian eta 18:15 etan bigarren deialdian/ A las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:15 en segunda convocatoria
LEKUA / LUGAR: Institutuko irakasle gelan / en la Sala de Profesores del Instituto.


GAI ORDENA / ORDEN DEL DÍA1.    Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena, bidezkoa balitz / Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.    Eskolaz kanpoko jarduerak.Onespena / Actividades complementarias y extraescolares. Aprobación.
3.    Antolakuntza akademikoa . Ikasturtearen hasierako jarduera eta proiektuez informazioa ( HAUSPOA)/ Organización académica y Proyectos comienzo de curso.
4.    Berri batzuk / Informaciones varias.
5.    Norberak lekarkeena  / Ruegos y preguntas.

Zuzendaritza /La Dirección

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.