2014/03/17

TORRE MADARIAGA DORREAEspezie inbaditzaileak eta biodibertsitate galera: Baccharis halimifolia

Helburuak:
Espezie inbaditzaile bat zer den ulertzea, gaur egun biodibertsitate galeraren eragile nagusietako bat bihurtu den problematikarekin sentikortzeko.
Konkretuki Urdaibaiko Biosfera Erreserban Baccharis halimifolia landare inbaditzailea eragiten ari den ondorio kaltegarriak identifikatzea,habitat autoktonoen balioa eta hauek kontserbatu beharra ulertzeko.
Baccharis halimifolia espezie inbaditzailearen erradikazioan diharduen LIFE proiektua ezagutzea, biodibertsitatearen babes eta berreskurapenerako tresna gisa duen balioa ulertzeko.
Ekintzak:
Ibilbidea
Ordu t´erdiko iraupena duen ibilbidea Baccharis halimifolia landare inbaditzailea hedatzen ari deneko eremutik, honen ondorioz kaltetuak izaten ari diren habitat autoktonoak (ihitokiak, lezkadiak, etab.) ere ezagutuko dituztelarik. Era berean, ikasleek LIFE proiektuan egiten ari diren ekintzak in situ ikusiko dituzte eta Baccharis landare gazteen erradikazioan ere parte hartuko dute.
Bisita gidatua Euskadiko Biodibertsitate Zentrora
Euskadiko Biodibertsitate Zentrora egingo den bisita gidatuan, biodibertsitatearen balioa eta honen galeraren ondorioen inguruko hausnarketan sakondu ahal izango dute.

Especies invasoras y pérdida de biodiversidad: Baccharis halimifolia

Objetivos:
Entender qué es una especie invasora, para conocer la problemática qe causan y sensibilizarse sobre la mayor amenaza de pérdida de biodiversidad en la actualidad.
Concretamente, identificar los impactos negativos que causa la planta invasora Baccharis halimifolia, para entender el valor de los hábitat autóctonos y la necesidad de conservarlos.
Conocer el proyecto LIFE que trabaja en la erradicación de la Baccharis halimifolia, para entender la importancia que tiene para la protección y recuperación de la biodiversidad.
Actividades:
Itinerario
Itinerario de 1,5 horas de duración a través de las zonas afectadas por laBaccharis halimifolia, de forma que el alumnado también conocerá las especies propias del lugar que están siendo afectadas (juncales, carrizales, etc.).
De esta forma, el alumnado podrá apreciar los trabajos desarrollados por el proyecto LIFE y el alumnado podrá tomar parte activa en la erradicación de ejemplares jóvenes de la Baccharis.
Visita guiada al Centro de Biodiversidad de Euskadi
En la visita al Centro de Biodiversidad de Euskadi, reforzarán sus conocimientos sobre la importancia de conservar la biodiversidad y las amenazas de su pérdida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.