2014/11/25

OOG HAUTESKUNDEAK OMR ELECCIONES     2014.ko Urriak 20an jakinerazi genizuen bezala, OOG rako osatzen diren sektore guztietan hauteskundeak burutuko ziren.  

    izengai aurkezpen aldian guraso sektoreak zortzi hautagai aurkeztu direnez postu guztiak beteta daude gure O.O.G.an, beraz Abenduak 12ko 285/1996 ko dekretuan  agertzen den bezala ez da beharrezkoa hauteskundeak ospatzea.


      "Eskola-erkidegoko sektoreren batean izangaien kopurua prozesua honetan sektore horretan aukeratu behar diren ordezkariena adinakoa edo txikiagoa den kasuetan, ez da hauteskunde-prozesua guazatu beharko eta izangai guztiak  automatikoki hautetsiak izango dira, betiere lau urteko aldi baterako izendatu behar zaizkien izangaiak zeintzuk diren zehaztu behar ez bada".

                  


       Como os comunicamos el día  20 de Octubre de 2014, el  26 de noviembre se realizarían las elecciones al OMR  en todos los sectores que lo componen.  

       Durante el periodo de presentación de candidaturas, los padres/madres   han presentado ocho candidatos que son las vacantes que deben ser cubiertas en nuestro OMR, por lo cual no será preciso realizar las elecciones, tal como aparece en el decreto 285/1996, de 12 de diciembre.

  ” En los casos en los que el número de candidatos/as de algún sector de la comunidad escolar sea igual o inferior al número de representantes que deben ser elegidos en este proceso por dicho sector, no será preciso llevar a cabo el proceso electoral y todos los candidatos serán automáticamente  proclamados electos”.                                                                                       

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.