2014/11/28

PROIEKTUAK PROYECTOS
                Pasada den Iraila hilaren 17an  batutako O.O.G.-ean hartutako akordioaren arabera ikasle bakoitzak 10 Euro ordainduko du  beharrezko materialaren gastuetarako aurtengo ikasturtean garatzen ari diren Proiektu ezberdin bakoitzaren  funtzionamendu zuzenerako.
           Dirua Idazkaritzan hartuko dugu.
            Zuen laguntza eskertzen dizuegularik, agurtzen zaituzte Zuzendaritzak.  


               Según  acuerdo tomado en el  O.M.R. reunido el día 17 del pasado mes de septiembre cada  alumno/a abonará 10 Euros para  los gastos de material necesario para el  correcto funcionamiento de los  diferentes Proyectos que se están desarrollando durante este curso.
               Este  dinero  lo  recogeremos  en  Secretaría.
                Agradecidos por vuestra colaboración ,os saluda la Dirección.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.