2014/06/20

IKASTURTEA BUKATZEN ARI. ACABANDO EL CURSO ESCOLAR


          "LEHENA EZ EMAN ETA AZKENA DISPENTSATU" esaldiari jarraituz,  gaur  ikasleak protagonistak bihurtu dira azken eguna izan dela eta. Iratxe irakaslearen lanari esker. Bera izan bait da protagonista izateko aukera eman dien burua. 

            Bestaldetik, gaur ere Agurra egin zaie bai 4. Mailako Ikasleei bai Institutoa utziko dutenei.

           Hurrengo egunetan eskegiko dugu ikus-entzunezko materiala.    


       Siguiendo la frase "PRIMERA NO DAR Y LA ÚLTIMA DISPENSAR", hoy han sido l@s alumn@s quienes se han convertido en protagonistas el último día. Gracias al trabajo de la profesora Iratxe. Ella ha sido la cabeza de quien les ha blindado la oportunidad de serlo.

     Por otra parte, hoy también se les ha hecho la despedida a l@s alumn@s de 4º Curso y a aquell@s que dejan el Instituto.

           Los próximos días colgaremos el material audiovisual.
    

LIBURU SOLIDARIOAK LIBROS SOLIDARIOS
Familia agurgarriak:
                2014-2015.ko ikasturtean  Astrabudua DBHI-k   DBH-ko  1. eta  2. Mailako irakasleriak Testu liburu Solidario kudeaketaren Programa barruan eta  Curriculum Materialean jarraituko duela  jakingainean ipini nahi zaituztegu.
FINANZIAKETA
Programa honetan,  parte hartu nahi izango duten ikasleek Institutuan hartu ahal izango dituzte liburuak, Irailaren hasieran,  kontu honetan egingo duten ordainketa-egiaztagiriaz:
    Laboral Kutxa:
                            IBAN ES15   3035  0159  13  1590900008
·        Lehengo Mailako ikasleria:  40 €
·        Bigarren Mailako ikasleria:  44   €  

                Jasotako liburuen erabilpen egokiaz  sinatu  ere egin behar dute mailegu-kontzeptuan.
UKO  EGITEAK  ETA  BATERAEZINTASUNAK
   Ikasleren batek ez badu parte hartu nahi Programan, haren legezko ordezkariak ikastetxeari jakinarazi beharko dio eta dagokion ukapen eredua beteko du.
   Ikasturte batean Programan parte hartzeak ez du derrigortzen urtebete baino gehiago egotea: hau da, ikasturtean ikasturteko erabakiko da Programari uko egin ala ez. Beraz, II. Eranskin hura urtero bete behar da.   
    Programan parte hartzeari uko egin dion ikasleak aukera galtzen du: ikasmaterialak erosteko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultur Sailaren ikasketa-laguntzetarako (beka) deialdian parte hartzeko, baina   badu eskatzerik bestelako bekak (jantokia … )
                                                                Agur bero bat.                                                                      

ZUZENDARITZA TALDEA.Estimadas  familias:
     Queremos informaros  que  el  curso 2014-2015 el IES Astrabudua DBHI continuará integrado en el Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y  Material Curricular  para el alumnado de 1º y 2º curso de la ESO.
     FINANCIACIÓN
  Los alumnos que deseen participar en este Programa podrán retirar los libros en el Instituto, los primeros días del mes de septiembre, con el comprobante de pago que deben realizar en este número de cuenta:
   Caja  Laboral  Popular:
                        IBAN ES15     3035  0159  13  1590900008
·        Alumnado  de Primer  Curso:      40 €
·        Alumnado   de Segundo  Curso:  44 €    
            También deben firmar un compromiso de utilización adecuada de los libros recibidos en concepto de préstamo.
      RENUNCIAS E INCOMPATIBILIDADES.
   El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en un determinado curso académico en el Programa, lo comunicará al centro docente y rellenará el modelo de renuncia correspondiente.
    La adhesión al Programa no obliga a su participación durante más de un año .Cada año se optará por participar en el Programa o renunciar a él, por lo que el impreso de renuncia hay que rellenarlo cada año.
    El alumnado que hubiera renunciado expresamente a la participación en el Programa no podrá optar a la convocatoria de ayudas para material escolar(beca) que realice el Departamento de Educación , Política Linüística y Cultura del Gobierno Vasco. Sí podrán optar a las otras becas(comedor escolar,…)
                                                                Un saludo
                                                                        LA  DIRECCIÓN.

2014/06/19

PROGRAMA ICEBERG


       Atzo aurrekusita zegoen hitzaldia nerabeen arteko alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruz, bertan behera gelditu zen gutxiengo entzule kopurura ez heltzeagatik. 
    Hala eta guztiz ere, hurrengo Urrian berriro saiatu egingo gara zuek deitzen. 


        La charla prevista para ayer sobre la prevención del consumo del alcohol entre los adolescentes, tuvo que ser suspendida al no contar con un mínimo de asistentes. 
            No obstante, para el próximo mes de Octubre se retomará el asunto.