2014/11/28

PROIEKTUAK PROYECTOS
                Pasada den Iraila hilaren 17an  batutako O.O.G.-ean hartutako akordioaren arabera ikasle bakoitzak 10 Euro ordainduko du  beharrezko materialaren gastuetarako aurtengo ikasturtean garatzen ari diren Proiektu ezberdin bakoitzaren  funtzionamendu zuzenerako.
           Dirua Idazkaritzan hartuko dugu.
            Zuen laguntza eskertzen dizuegularik, agurtzen zaituzte Zuzendaritzak.  


               Según  acuerdo tomado en el  O.M.R. reunido el día 17 del pasado mes de septiembre cada  alumno/a abonará 10 Euros para  los gastos de material necesario para el  correcto funcionamiento de los  diferentes Proyectos que se están desarrollando durante este curso.
               Este  dinero  lo  recogeremos  en  Secretaría.
                Agradecidos por vuestra colaboración ,os saluda la Dirección.

2014/11/25

OOG HAUTESKUNDEAK OMR ELECCIONES     2014.ko Urriak 20an jakinerazi genizuen bezala, OOG rako osatzen diren sektore guztietan hauteskundeak burutuko ziren.  

    izengai aurkezpen aldian guraso sektoreak zortzi hautagai aurkeztu direnez postu guztiak beteta daude gure O.O.G.an, beraz Abenduak 12ko 285/1996 ko dekretuan  agertzen den bezala ez da beharrezkoa hauteskundeak ospatzea.


      "Eskola-erkidegoko sektoreren batean izangaien kopurua prozesua honetan sektore horretan aukeratu behar diren ordezkariena adinakoa edo txikiagoa den kasuetan, ez da hauteskunde-prozesua guazatu beharko eta izangai guztiak  automatikoki hautetsiak izango dira, betiere lau urteko aldi baterako izendatu behar zaizkien izangaiak zeintzuk diren zehaztu behar ez bada".

                  


       Como os comunicamos el día  20 de Octubre de 2014, el  26 de noviembre se realizarían las elecciones al OMR  en todos los sectores que lo componen.  

       Durante el periodo de presentación de candidaturas, los padres/madres   han presentado ocho candidatos que son las vacantes que deben ser cubiertas en nuestro OMR, por lo cual no será preciso realizar las elecciones, tal como aparece en el decreto 285/1996, de 12 de diciembre.

  ” En los casos en los que el número de candidatos/as de algún sector de la comunidad escolar sea igual o inferior al número de representantes que deben ser elegidos en este proceso por dicho sector, no será preciso llevar a cabo el proceso electoral y todos los candidatos serán automáticamente  proclamados electos”.