2014/09/25

FAMILIEN BATZARRA REUNIÓN DE FAMILIAS

  FAMILIEN BATZARRA 


          Hurrengo Urriak 1ean - 18:00tan -  hasierako batzarra  ospatuko dugu ondorengo eran:

        1. Mailan ikasleak dituzten familiak Zentruko Bideo-gelan batuko dira.

        Gainerako familiak bere seme/alabaren tutoreakin eta dagokion gelan batuko dira.

        Zuen zain gaude !!!REUNIÓN DE FAMILIAS


         El próximo día 1 de Octubre -a las 18:00- celebraremos la reunión de principio de curso de la siguiente manera:

         Las familias que tienen sus hij@s en 1º Curso se reunirán en la sala del Vídeo del Centro.

         El resto de familias se reunirá cada una con el tutor de su hij@ en el aula correspondiente.

       ¡¡¡Os esperamos!!!

2014/09/23

OOGak eta Eskola Kontseiluak berritzearen indargabetzea -uspensión renovación OMRs y Consejos Escolares


 OOGak eta Eskola Kontseiluak berritzearen indargabetzea 


            OOGetako eta Eskola Kontseiluetako kideak berritzeko hautapen-prozesuan parte hartzeko  bai ikastetxe publikoen bai itunpeko ikastetxeen hezkuntza-sektoreek bere hautagai-zerrendak betetzeko asti gehiago izan dezaten, esandako prozesua (2014ko uztailaren 24ko aginduen arabera arautua), indargabe gelditzen da.

            Hilabete batean gehienez jota, (bataz beste 2014ko urriaren 16an), deialdi hau kudeatzeko Agindu berriak argitaratuko dira. Argitalpen-data berri horretatik kontatuko dira hautapen-prozesuak aurrera eramateko epe guztiak.


        Suspensión renovación OMRs y Consejos Escolares            Con objeto de dar más tiempo para que los diferentes sectores educativos de los centros públicos y privados concertados puedan preparar sus candidaturas para participar en los procesos electorales de renovación de los OMRs y Consejos Escolares, se suspenden dichos procesos convocados por las Órdenes de 24 de julio de 2014.

            En el plazo máximo de un mes, (fecha estimada: 16 de octubre de 2014), se publicarán nuevas Órdenes de convocatoria, con lo que los plazos para la realización de las diferentes fases de estos procesos comenzarán a contar a partir de esa nueva fecha.