2015/07/02

ESKOLA GARRAIOA TRANSPORTE ESCOLAR

                      Maiatzaren 23tik aurrera Eskola Garraioko DEKRETU berria indarrean sartu da eta aldaketak daude. Besteak beste, behin-behineko ikasle baimenduentzako irizpideak ezartzen dira eta honek aldaketak suposatuko ditu distantziaren baldintza betetzen ez duten ikasleentzako. 


autobus bilaketarekin bat datozen irudiak


                          A partir del 23 de mayo entra en vigor el nuevo DECRETO de Transporte Escolar. Entre las novedades, se establecen los criterios de utilización del autobús para los alumnos autorizados provisionales, y esto supone cambios con respecto a años anteriores para los alumnos que no tienen derecho a transporte. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.