2015/07/02

ESKOLA GARRAIOA TRANSPORTE ESCOLAR

                      Maiatzaren 23tik aurrera Eskola Garraioko DEKRETU berria indarrean sartu da eta aldaketak daude. Besteak beste, behin-behineko ikasle baimenduentzako irizpideak ezartzen dira eta honek aldaketak suposatuko ditu distantziaren baldintza betetzen ez duten ikasleentzako. 


autobus bilaketarekin bat datozen irudiak


                          A partir del 23 de mayo entra en vigor el nuevo DECRETO de Transporte Escolar. Entre las novedades, se establecen los criterios de utilización del autobús para los alumnos autorizados provisionales, y esto supone cambios con respecto a años anteriores para los alumnos que no tienen derecho a transporte. 

2015/07/01

LIBURU SOLIDARIOA LIBRO SOLIDARIO


                2015/16 ikasturterako DBH-ko 1. eta 2. mailetako ikasleek Heziketa Sailako Digital edota inpreso Material didaktiko Programan parte hartuko dute (Liburu Solidario Programa deitutakoa aurretik)

                Ikasleren batek ez badu nahi parte hartu aipatutako Programan, BHIn komunikatu behar izango du Uztailaren 10rean baino lehenagotan.

           Data horren aurretik materialaren ordainketa egin ahal izango duzue.

             Kontuaren zenbakia:  KUTXA LABORAL 
                  3035  0159 13 1590900008

           DBH.ko 1. mailako ikasleriak :   41€
           DBH.ko 2. mailako ikasleriak: 45€

         Liburuak Insitutoan ikasturte berriaren aurkezpen egunean hartuko dira goiko kantitatearen ordainketaren egitazpenaren erreziboa, inpreso edo digitala, aurkeztuz.
            Para el curso 2015/16  los alumnos/as de 1º y 2º de la ESO, participarán en el Programa de Materiales didácticos impresos y/o digitales del Departamento de Educación ( anteriormente denominado Programa Libro Solidario)

           Si algún alumno/a no desea participar en dicho Programa debe comunicarlo en el IES antes del 10 de julio.

           A partir de esta fecha se podrá realizar el pago del material  Nª de cuenta Caja Laboral:                                                                3035  0159 13 1590900008

Alumnado de 1º ESO:  41 €

Alumnado de 2º ESO:  45 €

           Los libros se retirarán en el Instituto el día de la presentación del nuevo curso con el comprobante de pago , impreso ó digital , de la cantidad arriba citada.

2015/06/29

GMAIL-ARI BURUZKO FORMAKUNTZA, FORMACIÓN FAMILIAS SOBRE CORREO

                   Datorren ikasturte eta Hauspoa proiektu barruan, DBHI-k ,familiei zuzenduta, teknologia berriei buruzko oinarrizko ikastaroa antolatuko du hauek irakasleriarekin harremanetan aritu ahal izango dutelako.
                   Ikastaro honetan, 8 eta 10 pertsonen tarteko kopurua izango da. Partaideen arabera beste ikastaro bat edo bi ere antolatu egin ahal da.
                   ANIMA ZAITEZTE !!!


                      Al comienzo del próximo curso escolar y dentro del proyecto Hauspoa, el IES organizará un curso básico de formación sobre el correo electrónico dirigido a las familias para que éstas puedan estar en contacto con el profesorado a través de las nuevas tecnologías.
          El número de participantes en dicho cursillo sería entre 8 y 10 personas. Dependiendo del número participante, se harían dos o más cursillos.
         ¡¡¡ANIMAROS !!!