2015/11/19

HISTORIAURREKO TAILERRA TALLER DE PRE-HISTORIA


    DBHko 1 emailakoei zuzenduta dago, eta era aktibo eta esperimentalean Historiaurreko bizimoduko arlo batzuk zelangoak ziren ulertzen lagundu nahi die.
   Tailer horren osagai izango dira, besteak beste, harrizko lanabesak egitea, sua antxinako erara piztea edota kobazuloen barrualdean egiten zituzten  margoen moduko koloreak eta materialak erabiltea.
        El taller de Prehistoria ofrece al alumnado de 1º de E.S.O. la posibilidad de comprender, de una manera activa y experimental, algunas de las formas de vida de la Prehistoria.
       La talla de útiles de sílex, la obtención del fuego o diferentes técnicas utilizadas para pintar el interior de las cuevas, forman parte de los contenidos de este taller.

2015/11/18

ERDI AROKO TAILERRA TALLER DE LA EDAD MEDIA   Batez ere DBHko ikasleentzakoa da ekintza hau. Ertaroko enkarterritarren bizimodua zelangoa zen ikusteko balioko die ikasleei.
   Era berean, beste arlo batzuk aztertuko dira: erlijioak izan zuen garrantzia eta orduko artean izan zuen eragina, hiribilduen sorrera eta Ahaide Nagusien arteko burrukaldiak.   Destinado fundamentalmente al alumnado de E.S.O., tiene como objetivo familiarizar a sus participantes con el modo de vida de los habitantes de Las Encartaciones en la época medieval.
     La importancia de la religión y su reflejo en las diferentes manifestaciones artísticas, la aparición de las villas o las guerras de bandos, son algunos de los temas que centrarán la actividad.

IRTEERA ORRIA HOJA DE SALIDA

           1. eta 2. Mailetako ikasleek etxera eraman dituzten  Enkarterriko museoari buruzko informazio orrialdeak direla eta parkamena eskatu nahi dizuegu.
       Orri horietan ipini behar zuen, ikasleren batek  irteera ezin bazuen egin justifikatutako kausagatik, egun horretan ez dela Zentrura etorriko (O.O.G.ean lortutako akordioaren arabera)        Os queremos pedir disculpas por las notas informativas que han llevado vuestras hijas e hijos, de 1º y 2º Cursos, sobre la salida al museo de las Encartaciones.  
        En ellas debería poner que si algún alumn@, con causa justificada no puede realizar la salida, no asistirá ese día al Centro (según el acuerdo alcanzado en el O.M.R.)