2018/05/28

HAUSPOA INKESTA ENCUESTA DE HAUSPOA


          Hauspoa Proiektua bukatzean, urtero inkesta bat pasatzen dizuegu Proiektua bera baloratzeko zuek. Beti bezala zuen seme/alabek eramango dizuete orri  batean inkesta hori. Ahalik eta lasterren bueltatu egin behar diguzue beteta zuen seme/alaben bitartez.
         Hausnartu egin behar dituzuen gaiak ondorengoak dira:
          Lan egiteko era.
          Zer lantzen den: Aurreko urteko irakasgaien birkuperazioak.
           Ordutegia.
           Indartzeak, goizean lan egiten diren kontzuen ulertzeko arazoak izango dituenari  laguntza eman egunean ipintzeko.
           Indartzeak, arazorik ez duenari ere laguntza emateko kalitate hobeagorekin garatzeko ikasle moduan.
           Hauspoa-ko Ikasle Talde murriztuek ea aukerarik ematen duten irakasle-ikasle tarteko harremanak estutzeko eta hobetzeko.
           Zeuk proposatu egingo zenuke edo zenituzke jarduerak datorren ikasturteari begira. 
            Zure esku balego ea Hauspoa Proiektuak jarraitzea nahi izango zenuke.

           Aldez aurretik, eskerrak ematen dizkiegu familiei kolaboratzeagatik zuen seme-alabengan pentsatutako Proiektu honetan kolaboratzeagatik.    
        Al finalizar el Proyecto de Hauspoa, cada año os pasamos una encuesta para que valoreis el Proyecto en sí. Como siempre os la mandaremos a través de vuestras hijas e hijos. A la mayor brevedad nos la devolveréis de la misma forma una vez rellenada. 
          Los temas sobre los que debéis reflexionar son: 
          La forma de trabajar.-
          Qué se trabaja: Las recuperaciones de asignaturas de otros años. 
          El horario.
          Los Refuerzos, o clases especiales para que el alumnado que necesita ayuda para comprender lo trabajado a la mañana pueda ponerse al día. 
         Los Refuerzos en su versión de ayuda al alumnado que va bien pero que puede mejorar con otro tipo de metodología.
         Los Grupos Pequeños de Hauspoa, que hacen que el profesorado pueda atender mejor al alumnado. 
         Las Actividades que propondrías para el próximo curso. 
         Si desearías o no que continuara Hauspoa. 

            Os queremos agradecer de antemano vuestra colaboración en este Proyecto Hauspoa pensado en vuestras hijas e hijos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eskerrik asko hobetzen laguntzeagatik.