2014/09/17

O.O.G. O.M.R.

Guraso agurgarriok: 

      2014.eko irailaren 15ean Institutoko O.O.G.aren partaide berritze hauteskunde prozesua irekia izan da. Hauteskunde hauetan Gurasoen 6 ordezkari hautatuko dira, Irakasleen 5 ordezkari eta Ikasleen 2. 

      Hautagaitzak Ikastetxeko zuzendariari edo Hauteskunde Batzordeari aurkeztu behar zaizkio Urriaren 3a baino lehen. Hauteskundeak beharrezkoak izango balira, urriaren 22an ospatuko dira. 

   Hautesleek postaz ere eman ahal izango dute botoa, zeina Hauteskunde Batzordearen esku izango baita hauteskundeak egiteko aurreikusi den egunaren  bezperan. Horretarako, botoa posta-sistemaren bidez eman nahi duten hautesleek Hauteskunde batzordeko buruari helaraziko dizkiote jarraian zehazten diren dokumentuak:

   · Eskabidea, hautesleak sinatua, honako hau eskatuz: posta bidezko botoa emateko eskubidea erabiltzea. Eskabidean jaso beharrekoak: izena, abizena, nortasun agiri nazionalaren edo antzeko egiaztagiriaren zenbakia, eta boto-eskubidea hezkuntzakomunitateko zein sektoretan ematen duen.  

  · Nortasun agiri nazionalaren edo antzeko egiaztagiriaren fotokopia.   

  · Gutun-azal itxia, boto-txartel betea barruan duela. 
  


   Adierazitako dokumentu horiek Hauteskunde Batzordeko buruari helaraziko zaizkio, gutun-azal baten barruan. Gutun_azal horretan honako hau jarri behar da “ IES ASTRABUDUA DBHI" ikastetxeko Ordezkaritza  Organo Gorenerako hauteskundeak. Posta bidezko botoa”.

     Une honetaz balia nahi nuke O.O.G.a estamentu guztiak biltzen dituen ordezkaritza organua dela  gogoratzeko, eta aldi berean Ikastetxearen funtzionamendurako  ezinbestekekoak diren erabakiak bertan hartzen direla.

     Besterik gabe, eta zuen parhartzearen zain, har ezazue agur bero bat.  


Erandion, 2014ko irailaren 17an.

    Zuzendaria
Estimados padres:

    El 15 de septiembre de 2014 ha quedado abierto el proceso electoral para la elección de los miembros del O.M.R. del Instituto. En estas elecciones se escogerán 6 representantes de los Padres, 5 de Profesores y 2 de Alumnos .

    Las candidaturas se pueden presentar ante el presidente de la Junta Electoral y Director del Centro, hasta el 3 de Octubre. En el caso de que hubiera más candidatos que el número fijado de representantes en cada sector, las elecciones se celebrarían el 22 de octubre.

     Los electores pueden emitir su voto por correo que deberá estar en posesión de la Junta Electoral el día
anterior al día previsto para celebrar las elecciones. A este fin harán llegar al Presidente de la Junta
Electoral,

      · Una instancia firmada por el elector, solicitando su derecho a ejercer el voto por correo, en la que se hará constar el nombre, apellidos, DNI o documento acreditativo equivalente y sector de la comunidad educativa en el que ejerce su derecho al voto.  

    · Fotocopia del DNI o documento equivalente.  

   · Sobre cerrado con la papeleta del voto cumplimentada.

        Todo ello se hará llegar al presidente de la Junta Electoral dentro de un sobre con el epígrafe “ Elec-ciones al Órgano Máximo de Representación del centro IES ASTRABUDUA DBHI. "Voto por correo”.

     Aprovecho la ocasión para recordarles que el O.M.R. es el órgano donde se concentra la representación de los diversos estamentos y que es al mismo al que corresponde tomar las decisiones fundamentales sobre el funcionamiento del Centro.

   Sin mas, me despido de ustedes con un cordial saludo.  


Erandio 17 de septiembre de 2014.   
La  Directora.

2014/09/15

JANTOKIA COMEDOR

    
   Gaur jantokia hasten da  klaseak bukatzean.
  Hoy comienza el comedor al acabar las clases